logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

Prosimy o wypełnianie ankiet ewaluacyjnych...
Opublikowano: 4 września 2021

Szanowni Państwo, W związku z trwająca ewaluacją zew...

Zapraszamy na spotkania i konsultacje dla zai...
Opublikowano: 10 sierpnia 2021

W związku z planowanymi w najbliższym półroczu (2021/2022) naborami wniosków w ramach PR...

Warsztat refleksyjny 2021...
Opublikowano: 19 lutego 2021

W ramach corocznej ewaluacji Strategii Rozwoju Loka...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD &#...
Opublikowano: 21 maja 2020

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zeb...

Konsultacje zmian w LSR -kryteriach wyboru -p...
Opublikowano: 18 maja 2020

Szanowni Państwo, Publikujemy proponowane przez Zarz...

Zoskalańskie jodełko – zapraszamy...
Opublikowano: 14 listopada 2019

...

Program szkolenia 18.11.2019 r. przed naboram...
Opublikowano: 12 listopada 2019

Szanowni Państwo w związku z planowanymi naborami w zakresie rozwijania działalności gospodarczej i podejmowania działalności gosp...

Kto pyta nie błądzi… – Harmonogra...
Opublikowano: 30 października 2019

W związku z planowanymi w 2019 i 2020 roku naborami wniosków w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie n...