logo
logo
logo
logo

Posiedzenie Rady ws oceny wniosków z naborów 1, 2, 3, 4, 5/2019
Opublikowano: 2 maja 2019

Szanowni Państwo

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD złożonych w naborach 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 oraz 5/2019, które trwały w terminie 12.04.2019 – 25.04.2019.

Posiedzenie odbędzie się w czwartek 09.05.2019 r. o godzinie 17:00 w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Szaflarach, ul. Orkana 37 c (budynek Ośrodka Zdrowia, III piętro).

Program pierwszego dnia posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania, tj. w dniu  09.05.2019 r.:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

–    powitanie obecnych

–    weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów

–    przyjęcie porządku obrad

  1. Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborze
    nr 1/2019 i 2/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w naborach nr 3/2019 i 4/2019 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz w naborze nr 5/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.
  2. Ocena operacji pod kątem zgodności z LSR i podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków uznanych za niezgodne z LSR (jeżeli dotyczy) oraz opracowanie pism do wnioskodawców ws. udzielenia wyjaśnień do wniosków, których uzyskanie umożliwi ocenę operacji pod kątem zgodności z LSR (jeżeli dotyczy).

Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 3/2019

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 4/2019

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 5/2019

  1. Wolne wnioski i zapytania
  2. Zakończenie pierwszego dnia posiedzenia ws. oceny operacji w ramach naborów 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019 i ustalenie terminu drugiego dnia posiedzenia.

 

Ramowy program posiedzenia w razie potrzeby może ulec zmianom.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 97

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...