Posiedzenie Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania- 29-09-2014

Zawiadomienie 

Na podstawie § 14 Regulaminu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zawiadamiam, że w dniu 29/09/2014 roku (poniedziałek) o godzinie 16:00 w siedzibie Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Murzasichlu przy ul. Sądelskiej 55 odbędzie się Posiedzenie Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

 

 

Porządek Posiedzenia przedstawia się następująco:

 

  1. Otwarcie posiedzenie, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady PLGD.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 1/IX/RD/14/PLGD „Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez uruchomienie karczmy regionalnej w posiadanym gospodarstwie poprzez adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem” złożonego w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 2/IX/RD/14/PLGD „Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez uruchomienie agroturystyki w posiadanym gospodarstwie poprzez adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem”  złożonego w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  6. Wolne głosy, wnioski, zapytania,
  7. Zakończenie posiedzenia.