Posiedzenie Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania- 07/10/2014

Zawiadomienie

 

Na podstawie § 14 Regulaminu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zawiadamiam, że w dniu 07/10/2014 roku (wtorek) o godzinie 15:30 w siedzibie Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Murzasichlu przy ul. Sądelskiej 55 odbędzie się Posiedzenie Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

 

 

Porządek Posiedzenia przedstawia się następująco:

 

 

 1. Otwarcie posiedzenie, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku obrad
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 3. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru zakończonego w dniu 29 września 2014.
 4. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/X/MP/14/PLGD „Konkurs „Sykowne Gaździny z kościeliskiej gminy” na najlepsze Gaździny Gminy Kościelisko, które przyrządzą NAJLEPSZĄ PODHALAŃSKĄ POTRAWĘ TRADYCYJNĄ ORAZ WSPÓŁCZESNĄ POTRAWĘ Z UŻYCIEM PRODUKTÓW LOKALNYCH” złożonego w ramach działania: Małe Projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 5. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/X/MP/14/PLGD „Edukacja ekologiczna mieszkańców w Gminie Kościelisko” złożonego w ramach działania: Małe Projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 6. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 3/X/MP/14/PLGD „Utrwalenie kultury niematerialnej- góralskiej poezji Ludwiny Jarząbek w formie książkowej pod tytułem „Worce zbacować”” złożonego w ramach działania: Małe Projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 7. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 4/X/MP/14/PLGD „II Bieg narciarski w Gminie Kościelisko – kultywowanie tradycji narciarskich w Gminie Kościelisko” złożonego w ramach działania: Małe Projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 8. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 5/X/MP/14/PLGD „Wydanie książki Pt. „Genealogia Dzianisza” złożonego w ramach działania: Małe Projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 9. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 6/X/MP/14/PLGD „Budowa zadaszonego szałasu do celów rekreacyjnych położonego przy Szlaku Papieskim” złożonego w ramach działania: Małe Projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 10. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 7/X/MP/14/PLGD „Skarby, miny i tajemnice” złożonego w ramach działania: Małe Projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 11. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 8/X/MP/14/PLGD „LGD Podhalańska artystycznie” złożonego w ramach działania: Małe Projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 12. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 9/X/MP/14/PLGD „Ocalić od zapomnienia” złożonego w ramach działania: Małe Projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 13. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 10/X/MP/14/PLGD „Antonina Tatar – cicha bohaterka – wielka postać Podhala. Opracowanie dokumentacji w formie elektronicznej na płytach DVD oraz ekspozycja” złożonego w ramach działania: Małe Projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 14. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 11/X/MP/14/PLGD „Modernizacja i wyposażenie księgarni i galerii w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii” złożonego w ramach działania: Małe Projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 15. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 12/X/MP/14/PLGD „Odnowa i konserwacja dwóch zabytkowych kapliczek pw Męki Pańskiej w Maluszynie i Szaflarach” złożonego w ramach działania: Małe Projekty, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 16. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/X/OW/14/PLGD „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chochołowie” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój Wsi, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 17. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/X/OW/14/PLGD „ Poprawa jakości życia społeczności lokalnej, poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez montaż ławek i koszy we wszystkich sołectwach Gminy Poronin” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój Wsi, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie,
 18. Wolne głosy, wnioski, zapytania,
 19. Zakończenie posiedzenia.