LGD „Nad Białą Przemszą” zrealizowało projekt pt.: „Europejska Grupa Działania”

LGD „Nad Białą Przemszą” zrealizowało projekt pt.: „Europejska Grupa Działania”. Współpraca ponadnarodowa polegała na 10 wyjazdach typu job shadowing wraz z kursem skutecznej edukacji dla osób dorosłych opartej o zasady animacji lokalnej.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się Raportem końcowym, który zawiera dobre praktyki.

Raport końcowy ERASMUS +EUROPEJSKA GRUPA DZIAŁANIAv2

Bez tytułu