Kto pyta nie błądzi… – Harmonogram dyżurów i otwartych spotkań informacyjnych przed planowanymi naborami wniosków

W związku z planowanymi w 2019 i 2020 roku naborami wniosków w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zapraszamy mieszkańców z terenu Podhalańskiej LGD do udziału w spotkaniach oraz skorzystania z bezpłatnych usług doradczych podczas dyżurów pracowników PLGD na terenie gmin:
Czarny Dunajec, Szaflary, Biały Dunajec, Poronin, Kościelisko.

W 2019 i 2020 roku planowane są nabory wniosków o dofinansowanie w zakresie:

–   podejmowania działalności gospodarczej,

–   rozwoju działalności gospodarczej,

–   wzmacniania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa lokalnego i promowania zasobów obszaru.

Projekty muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  Podhalańskiej LGD na lata 2016 – 2022 oraz z kryteriami wyboru.

Aby poznać zasady aplikowania o środki i zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania zapraszamy na spotkania i konsultacje, będą organizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:

harmonogram spotkań 2019 .11.