logo
logo
logo
logo

Inicjatywy lokalne objęte dofinansowaniem w ramach aktywizacji obszaru PLGD – 2017 r.
Opublikowano: 2 stycznia 2017

W 2017 r. Podhalańska LGD wyodrębniła Pulę środków w wysokości 12,5 tys zł, w ramach środków na działania aktywizujące  przyznanych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Inicjatywy lokalne objęte dofinansowaniem w każdej gminie członkowskiej PLGD w 2017 r. będą realizowane przez instytucje kultury z obszaru PLGD w ramach podpisanych umów. Poniżej zamieszczamy wykaz aktywizujących przewidzianych do realizacji w 2017 r.

Lista wniosków na wsparcie inicjatyw lokalnych realizowanych przez instytucje kultury na terenie PLGD,  finansowanych z aktywizacji w 2017 r.:

lp Nazwa wnioskodawcy DATA realizacji/miejsce Tytuł inicjatywy/zakres Kwota w zł

GMINA SZAFLARY

1 Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach 26.03.2017 r.

Szaflary-Kraków

Dzień z teatrem (Bilety na spektakl dla 40 osób + Przejazd uczestników w dwie strony) 2 500,00

GMINA KOŚCIELISKO

2 Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelisku 03.07.2017 – 25.08.2017 r.

Kościelisko (scena plenerowa)

Kolorowe Piątki (Wakacyjne warsztaty plastyczne, czytelnicze, wzbogacone o interaktywne przedstawienia teatralne dla mieszkańców i turystów – docelowo dla około 200 dzieci) 2 500,00

GMINA BIAŁY DUNAJEC

3 Gminny Ośrodek Kultury im. Gen. Bryg. A.Galicy 2017 r.

Biały Dunajec, Gliczarów Dolny

Rekonstrukcja tablic szlaku Wojciecha Kułacha-Wawrzyńcoka w gminie Biały Dunajec 1 250,00
4 Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu 22.10.2017 – 23.10.2017 r.

Biały Dunajec (Gminna Aula, Kościół Parafialny)

Wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez organizację XXIV Festiwalu Papieskiego, mającego na celu podejmowanie przez młode pokolenie artystycznych wyzwań związanych z nauczaniem Świętego Jana Pawła II 1 000,00
5 Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu 12.05.2017 r.

Biały Dunajec (GBP)

Wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez organizację spotkania z pisarzem regionalnym, promującym dawne zabawy dziecięce z okazji Tygodnia Bibliotek 250,00

GMINA CZARNY DUNAJEC

6 Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec 04.09.2017 – 30.10.2017 r.

Ratułów

Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich 2 500,00

GMINA PORONIN

7 Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie 20.08.2017 r.

Poronin

XVI Dzień Misia, Miodu i Bartników 2 500,00

RAZEM – suma wszystkich wniosków

12 500,00

RAZEM – pula środków w konkursie wsparcia inicjatyw w 2017 r.

12 500,00

 

Działania będą współfinansowane za pośrednictwem Podhalańskiej LGD, ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tagi: ,

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 61

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...