logo
logo
logo
logo

Historia zmian

11-2021

01-2020

12-2019

BIULETYN ELEKTRONICZNY – CZYLI NASZE FILMY PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ STRATEGII DO 2019 R.:

  1. Dofinansowania z EFRROW na rozwój przedsiębiorczosci na terenie PLGD – efekty 2019 r.
  2. Dofinansowanie z EFRROW lokalnych inicjatyw społecznych na terenie Podhalańskiej LGD

08-2019

03-2019

07-2018

15-06-2018

26-06-2017 r.

01-06-2017 r.

18-05-2017 r.

24-11-2016 r.

Dzięki uprzejmości pani kierownik zespołu do spraw realizacji projektów PROW oraz RiM z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego udostępniamy Państwu przekazany nam plik excel jako materiał roboczy który powinien Państwu ułatwić poprawne wypełnienie tabel finansowych biznesplanu.

Przy wypełnianiu poszczególnych tabel  umieszczonych w pliku nie wszystkie dane będą się automatycznie wyliczać oraz przenosić do poszczególnych komórek. Należy pamiętać, iż niektóre dane trzeba wpisać ręcznie w zależności od złożeń przyjętych przez wnioskodawcę oraz wyliczeń. Ponadto trzeba mieć na uwadze rozbieżności pomiędzy tabelą rachunku zysku i strat a tabelą NPV. W rachunku zysku i strat rok N to  rok dokonania płatności ostatecznej, natomiast rok n w NPV stanowi sumę roku n oraz roku n-1 i roku n-2.

23-11-2016 r.

Tematy tego numeru:
  • Władze i kadra Podhalańskiej LGD
  • Budżet LSR na lata 2016-2022
  • Harmonogram naborów
  • cele i przedsięwzięcia LSR
  • 6 KROKÓW DO SUKCESU PROJEKTU
  • Lokalne kryteria wyboru operacji
  • Koszty kwalifikowalne i odpowiedzi na pytania
  • Przydatne adresy, linki, namiary
19-11-2016

uwaga !!! Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom o możliwość konsultacji/szkolenia z zakresu wypełniania biznesplanu w ramach działań “Podejmowanie działalności gospodarczej” i “Rozwijanie działalności gospodarczej” informujemy że przyjmujemy zapisy na szkolenie połączone z konsultacjami z zakresu biznesplanu zaplanowane wstępnie w dniu 8.12.2016 r. Zgłoszenia przyjmujemy do końca dnia 30.11.2016 r. O zakwalifikowaniu na szkolenie oraz dokładnym terminie, harmonogramie i miejscu szkolenia/warsztatów poinformujemy zgłoszone osoby mailowo najpóźniej 4.12.2016 r.  WYPEŁNIJ FORMULARZ  ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE z ZAKRESU BIZNESPLANU W DNIU 8-12-2016 R. – TUTAJ

19-11-2016

W zakresie uzyskania punktów za kryterium „Korzystanie z Doradztwa LGD” w ramach oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami, poniżej udostępniamy Regulamin Doradztwa – który precyzuje dokładnie na jakich zasadach świadczone będzie doradztwo w zakresie konkretnego wniosku planowanego do złożenia w danym naborze.

Prosimy o umawianie się telefoniczne na konkretne terminy konsultacji wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy planowanego do złożenia w nadchodzących naborach. Tego typu konsultacja zostanie potwierdzona na karcie doradztwa i będzie brana pod uwagę przy weryfikacji spełnienia przez wnioskodawcę kryterium oceny „DORADZTWO” –  ZOBACZ – REGULAMIN DORADZTWA

Mając świadomość tego jak rozbudowane są procedury i przepisy legislacyjne dla beneficjentów działań LGD zamieszczamy poniżej pomocnicze ulotki, broszury, prezentacje:

Szczegółowe przepisy zamieściliśmy w zakładce LEGISLACJA PROW

Jeśli mają Państwo wątpliwości odnośnie przekazanych informacji lub dodatkowe pytania zachęcamy do skorzystania z naszych bezpłatnych usług doradczych w biurze LGD w Białym Dunajcu, godziny przyjmowania stron: pon.- pt. 8:00 – 15:00.

Dodatkowo przed naborami organizujemy spotkania i punkty doradcze na terenie gmin wchodzących w obszar PLGD:

Skip to content