Podstawy prawne PROW 2014-2020

W związku z częstymi zmianami w zakresie legislacji PROW 2014-2020 poniżej zamieszczamy odnośniki do rządowej strony aktów prawnych dotyczących podejścia LEADER – zachęcamy do korzystania z tych źródeł (aktualizacja wrzesień 2019r):

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/legislacja-ue

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zatwierdzony decyzja wykonawczą KE 12 grudnia 2014 r.;

https://www.gov.pl/attachment/cdbe9759-6000-4802-9918-f7032399c4bc

  • Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 20 lutego 2015 r.;

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 504)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;

najbardziej aktualne wersje dokumentów udostępniane są na stronie MRiRW:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ustawy

——————————————————————–

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

  • Rozporządzenia wykonawcze;

najbardziej aktualne wersje dokumentów udostępniane są na stronie MRiRW:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozporzadzenia-horyzontalne-prow-2014-2020

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader1

——————————————————————-

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie MRiRW zmieniające ww. – 8 października 2019

Rozporządzenie MRiRW zmieniające ww. -2 września 2020 –

  • Książki procedur opracowane przez ARiMR, wytyczne IZ PROW (MRiRW).

najbardziej aktualne wersje dokumentów udostępniane są na stronie MRiRW::

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks

——————————————————————————————————–

Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Wytycznych

Załącznik nr 2 do Wytycznych

Załącznik nr 3 do Wytycznych

Załącznik nr 4 do Wytycznych

________________________________________________

Link do strony internetowej ARiMR do zamieszczania zapytań ofertowych – portal ogłoszeń

________________________________________________

Najważniejsze akty prawne dotyczące wsparcia LEADER: