logo
logo
logo
logo

LEGISLACJA PROW

Podstawy prawne PROW 2014-2020

W związku z częstymi zmianami w zakresie legislacji PROW 2014-2020 poniżej zamieszczamy odnośniki do rządowej strony aktów prawnych dotyczących podejścia LEADER – zachęcamy do korzystania z tych źródeł (aktualizacja wrzesień 2019r):

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zatwierdzony decyzja wykonawczą KE 12 grudnia 2014 r.;

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 20 lutego 2015 r.;

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;

najbardziej aktualne wersje dokumentów udostępniane są na stronie MRiRW:

Rozporządzenia wykonawcze;

najbardziej aktualne wersje dokumentów udostępniane są na stronie MRiRW:

Książki procedur opracowane przez ARiMR, wytyczne IZ PROW (MRiRW).

najbardziej aktualne wersje dokumentów udostępniane są na stronie MRiRW:

Link do strony internetowej ARiMR do zamieszczania zapytań ofertowych – portal ogłoszeń

Najważniejsze akty prawne dotyczące wsparcia LEADER:

Skip to content