Ekologia i odnawialne źródła energii korzyścią dla obszaru

O projekcie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” wraz z trzema innymi LGD z województwa małopolskiego:

w okresie od czerwca 2014 do czerwca 2015 realizuje projekt pn.:

 

„Ekologia i odnawialne źródła energii  korzyścią dla obszaru”

 

Celem ogólny projektu jest promowanie odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie świadomości mieszkańców obszaru na temat ochrony środowiska poprzez publikację i organizację  wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany w ramach działania 421  „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW 2007-2013. Projekt pn. „Ekologia i odnawialne źródła energii  korzyścią dla obszaru”

 

Projekt polega na upowszechnianiu możliwości i korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz podnoszeniu świadomości mieszkańców obszaru na temat ochrony środowiska w trakcie wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych. Partnerzy współpracując ze sobą, organizując wspólne przedsięwzięcia oraz wymieniając się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie, dotrą do znacznej liczby mieszkańców, do lepszej promocji OZE oraz do zaangażowania młodzieży w działania proekologiczne.

 

Głównym działaniem projektu współpracy będzie stworzenie przez wszystkich partnerów stoiska ukazującego zastosowanie różnych źródeł energii odnawialnej oraz wielorakie jej zastosowanie. W skład stoiska będą wchodzić elementy wykorzystujące energię słoneczną i wodną. Każda z partnerskich LGD przygotuje jeden element całego stoiska. Elementy te będą do siebie pasować i tworzyć jedną całość. Jednak z uwagi na działania zastosowane w projekcie będzie można korzystać z nich również oddzielnie.

logo-eo-zeco