Ankieta monitorująca dla Beneficjentów

ANKIETA MONITORUJĄCA dla beneficjentów składających wniosek do Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 – OŚ 4 LEADER – pobierz