foo
- Podhalańska Grupa Działania

black-divider-hi (Custom)

Stowarzyszenie o nazwie Podhalańska Lokalna Grupa Działania jest dobrowolną, samorządną organizacją i posiada osobowość prawną. Działa zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawie z dnia 7 Marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Dzięki Lokalnym Strategiom Rozwoju (LSR), które umożliwiają mieszkańcom pięciu gmin (Poronin, Biały Dunajec, Kościelisko, Szaflary) realizację projektów, poprawia się jakość życia na obszarach wiejskich. m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania lokalnych miejsc pracy.

 

Podhalańska Lokalna Grupa Działania powstała w 2006 r. od tego czasu udało się zrealizować kilka projektów współpracy oraz uzyskać dofinansowanie w ramach działań:

 

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

black-divider-hi (Custom)

 

Galerie

+ Zobacz

 

Ankiety

+ Zobacz