Zmiany w formularzach wniosków.

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy o wprowadzonych przez ARiMR w ramach Osi 4 PROW 2007-2013 zmianach w formularzach wniosków, załącznikach, instrukcjach wypełniania wniosków

 

Zakres wprowadzonych przez ARiMR zmian obejmuje:

 

1.      –  formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w wersji 8z naprawiony w zakresie załącznika 21a,

2.      –  załącznik do WoP_413_MP_8z nr 16, 21b, 21d poprawiony w zakresie edytowalności komórek,

3.    –    instrukcję wypełniania wniosku o płatność IWoP_413_MP_7z i 8z zmienionych w zakresie wyliczania kwoty pomocy w sytuacji otrzymania dotacji, która w części dotyczy kosztów niekwalifikowalnych operacji,

4.       instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy IWoPP_413_MP_7z i 8z zmienionych w zakresie wyliczania kwoty pomocy w sytuacji otrzymania dotacji, która w części dotyczy kosztów niekwalifikowalnych operacji,

5.     –   instrukcję wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów (IW-1_4z_21052014) zmienionych w zakresie wyliczania kwoty pomocy w sytuacji otrzymania dotacji, która w części dotyczy kosztów niekwalifikowalnych operacji.

 

Dokumenty są już dostępne na naszej stronie: http://www.fundusze.malopolska.pl/prow