Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w dniu 21.05.2013

Murzasichle, 10 maj 2013 roku

Zawiadomienie

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zawiadamiam, że w dniu 21.05.2013 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Murzasichlu przy ul. Sądelskiej 55 odbędzie się Posiedzenie Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

Porządek Posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku obrad.
2. Ukonstytuowanie się Rady PLGD. Wybór Prezesa i Sekretarza Rady.
3.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4. Analiza raportu pokontrolnego w kwestii dotyczącej oceny wniosków przez organ decyzyjny.
5. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.

Otrzymują:
1. Członkowie Rady według listy
2. Prezes PLGD
3. Dyrektor Biura PLGD

Informacja o terminie i miejscu posiedzenia Rady zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania