logo
logo
logo
logo

Zapytanie ofertowe- konferencja
Opublikowano: 14 listopada 2014

1.      Nazwa Zamawiającego

Podhalańska Lokalna Grupa Działania

Ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-520 Poronin

NIP: 736-16-35-769

Tel. 182011543

2.      Opis przedmiotu zamówienia

Organizacja jednodniowej  Konferencji podsumowującej działania Lokalnej Grupy Działania obejmującej :

·          zapewnienie miejsca, w których będzie się odbywać konferencja wraz z niezbędnym wyposażeniem (80 krzeseł wraz zrozstawieniem w sali konferencyjnej, rzutnik multimedialny, oświetlenie sali, nagłośnienie i minimum 2 mikrofony, w tym jeden bezprzewodowy, zorganizowanie i rozstawienie  ekranu odpowiednio dużego do wyświetlenia na konferencji prezentacji Power Point.)

·         usługę cateringową w trakcie konferencji, w tym. drobne przekąski na zimno (kanapki, małe pierożki, paszteciki, itp. ), owoce,  kawa, herbata, cukier, mleczko, cytryna, woda gazowana i niegazowana, soki, ciasto, pączki i inne wypieki  

·         uroczysty obiad, składający się z przystawki, dwóch dań gorących (zupa i drugie danie),  deseru, napoju

·         Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników konferencji, co będzie się wiązało ze zmniejszeniem cateringu, (a także proporcjonalnym zmniejszeniem ceny usługi), o czym Zamawiający poinformuje Wykonawców do dnia 01 maja 2015. Minimalna ilość miejsc siedzących pozostaje w takim przypadku bez zmian.

·         Zapewnienie  elementu artystycznego w trakcie konferencji: muzyka góralska składająca się z co najmniej 3 osób

3.      Liczba osób

Liczba uczestników konferencji: 80 osób.

 

4.      Miejsce

Miejsce, w którym ma się odbywać konferencja powinno:

– znajdować się na obszarze Podhalańskiej Lokalnej  Grupy Działania, czyli Gmina Biały Dunajec, Poronin, Kościelisko, Szaflary, Czarny Dunajec

– mieć salę (preferowana sala ze sceną), w której będzie się odbywać część główna konferencji, czyli wystąpienia prelegentów ,

– mieć powierzchnię lub salę, w której będzie zorganizowany obiad oraz przerwy kawowe

5.      Oferta musi zawierać:

1)      Pełną nazwę wykonawcy,

2)      Adres lub siedzibę, numer telefonu oraz numer NIP/PESEL

3)       Cenę oferty przedstawionej, jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami

4)      Całkowitą wartość oferty

5)      Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim,

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 

6.       Kryteria oceny Ofert i ich waga

Cena – 100%

7.      Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: maj 2015r.

8.      Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 10/12/2014 do godziny 15.00

9.      Oferty można składać:

Mailem na adres: info@podhalanska.pl (tylko skany dokumentów z podpisem i pieczęcią),
Osobiście w Biurze zamawiającego, lub przesłać pocztą/kurierem na adres:
Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.

 

 

 

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 55

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...