Spotkania informacyjne i dyżury terenowe dla beneficjentów konkursów planowanych w 2017 r.

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi naborami wniosków w 2017 r. w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zapraszamy mieszkańców z terenu Podhalańskiej LGD do udziału w spotkaniach dla mieszkańców oraz skorzystania z bezpłatnych usług doradczych podczas dyżurów pracowników PLGD na terenie gmin: Czarny Dunajec, Szaflary, Biały Dunajec, Poronin, Kościelisko.

Projekty, które będą realizowane na terenie LGD muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  Podhalańskiej LGD na lata 2016 – 2022 i muszą służyć społeczności lokalnej z naszego regionu.

Punkty doradztwa i spotkania będą organizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:

Gmina Dzień Godziny Miejsce
Gmina Kościelisko 29.03.2017 r. 11:00 – 12:00 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

12:00 – 13:00 – Dyżur pracownika LGD

GOK w Kościelisku: ul. Stanisława Nędzy-Kubińca 76
Gmina Poronin 30.03.2017 r. 11:00 – 12:00 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

12:00 – 13:00 – Dyżur pracownika LGD

GOK w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2

UWAGA poniżej !!!

Gmina Szaflary 31.03.2017 r. 11:00 – 12:00 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

12:00 – 13:00 – Dyżur pracownika LGD

Urząd Gminy Szaflary: ul. Zakopiańska 18, Dyżur-siedziba GCKiT
Gmina Czarny Dunajec 03.04.2017 r. 11:00 – 12:00 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

12:00 – 13:00 – Dyżur pracownika LGD

GOK w Czarnym Dunajcu: ul. Józefa Piłsudzkiego 2a
Gmina Biały Dunajec 04.04.2017 r. 14:00 – 15:00 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

15:00 – 16:00 – Dyżur pracownika LGD

Biuro PLGD w Białym Dunajcu: ul. Jana Pawła II 310
Gminy obszaru PLGD 06.04.2017 r. 15:00 –

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Biuro PLGD w Białym Dunajcu: ul. Jana Pawła II 310

Szkolenie w dniu 06.04.2017 r. zostanie podzielone na kilka części dotyczących różnych konkursów skierowanych do różnych grup docelowych konkursów – szczegółowy harmonogram szkolenia udostępnimy wkrótce.

Zachęcamy do skorzystania z doradztwa!

UWAGA!

Szanowni Państwo, w związku z nieprzewidzianymi wcześniej okolicznościami, jutrzejsze spotkanie dla beneficjentów oraz dyżur w Poroninie o godzinie 11:00 odbędzie się w sąsiednim budynku niż pierwotnie planowano czyli w budynku Urzędu Gminy Poronin (ul.Józefa Piłsudskiego 5) – spotykamy się na sali obrad UG