Posiedzenie Rady w sprawie oceny operacji złożonych w naborach 3/2017 i 4/2017

Szanowni Państwo

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w naborach 3/2017 i 4/2017, które zakończyły się 29.12.2017 r. Ocenie będą podlegały dwa wnioski złożone w ramach naborów.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 11.01.2018 r. o godzinie 16:30, w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Białym Dunajcu – ul. Jana Pawła II 310.

 

Program posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

– powitanie obecnych

– weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów i omówienie zasad pracy Rady w świetle obowiązujących procedur, wytycznych, kryteriów i Regulaminu Rady

– przyjęcie porządku obrad

  1. Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborach nr 3/2017 i 4/2017.
  2. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naborów nr 3/2017 i 4/2017.
  3. Ocena merytoryczna pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybór operacji i ustalanie kwot wsparcia dla wniosków złożonych w ramach naborów 3/2017 i 4/2017
  4. Sporządzenie list operacji w ramach naborów nr 3/2017 i 4/2017
  5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
  6. Wolne wnioski i zapytania
  7. Zakończenie posiedzenia.

O ewentualnym uzupełnieniu porządku obrad członkowie Rady zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.

Uprzejmie prosimy o obecność wszystkich członków Rady. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach Rady, członek Rady zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady ze wskazaniem przyczyny.