Posiedzenie Rady – ponowna ocena operacji na wezwanie ZW po pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez ZW

Szanowni Państwo

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w zakresie ponownej oceny operacji na wezwanie SW w wyniku weryfikacji wniesionego protestu od oceny Rady dla operacji złożonej w ramach naboru nr 6/2020, który trwał w dniach 16.09.2020 – 30.09.2020.

Posiedzenie odbędzie się w środę 10.02.2021 r. o godzinie 16:00 w biurze Podhalańskiej LGD w Szaflarach, ul. Orkana 37c. Zaplanowany termin jest związany z koniecznością udzielenia szybkiej odpowiedzi na wezwanie ZW.

Program posiedzenia:

1.     Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne, weryfikacja kworum i parytetów, przyjęcie porządku obrad.

2.   Weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej i wniesionego protestu od oceny operacji w ramach naboru
nr 6/2020 i przeprowadzenie  ponownej oceny operacji na wezwanie ZW wraz z podjęciem uchwał zmieniających (jeżeli dotyczy).

3.      Wolne wnioski.

4.      Zakończenie posiedzenia.