Ocena wniosków – ciąg dalszy

Szanowni Państwo

W ślad za informacjami o terminach kilkudniowego posiedzenia Rady Podhalańskiej LGD w sprawie oceny wniosków z naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 informujemy o konieczności rozłożenia oceny na kolejne dni.

W związku z faktem dużej ilości spraw do rozpatrzenia Rada zdecydowała o rozłożeniu posiedzenia rozpoczętego w dniu 23.01.2016, kontynuacja w dniu 30.01.2016, o czym członkowie Rady zostali powiadomieni na posiedzeniu.

Kolejnym dniem posiedzenia w sprawie oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 ustalono 02.02.2017 r. godzina 16:00, oraz 06.02.2017 r. godzina 15:00, miejsce: Biuro Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310.

Planowany porządek obrad w dniach 02.02.2017 r.  oraz 06.02.2017 r.:

  • Sprawy organizacyjne – weryfikacja kworum, partytetów, rejestru interesów i innych dokumentów
  • Ocena merytoryczna pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru wniosków i wybór operacji w ramach naborów nr  3/2016, 4/2016
  • Ustalanie kwoty wsparcia lub wysokości premii dla wniosków wybranych w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016
  • Sporządzenie List operacji w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 i podjęcie uchwał
  • Wolne wnioski i zapytania