Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Drodzy Członkowie PLGD

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne  Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 11 czerwca (środa) 2014 w Centrum Promocji i Kultury Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2a,  Remiza OSP, o godzinie 17.00

Porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania, przywitanie Członków, stwierdzenie quorum,
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,
  3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
  4. Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany zapisów w LSR,
  5. Sprawy bieżące,
  6. Wolne wnioski i dyskusja,
  7. Zakończenie zebrania.

 

 

UWAGA! Proponowany porządek może zostać zmieniony z uwagi na ostatnie informacje i korespondencję z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM!!