Beneficjenci operacji objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW 2014-2020 mają obowiązek informowania o dofinansowaniu zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Księga Wizualizacji wraz ze wzorami tablic informacyjnych, wzorami logotypów obowiązkowych jest dostępna na stronie www.gov.pl

Dotyczy to w szczególności  zobowiązania wszystkich wnioskodawców (niezależnie od kwoty)  zamieszczenia w czasie realizacji operacji, informacji na stronie www beneficjenta o dofinansowaniu operacji z EFRROW – można to zrobić na wzorze tablicy informacyjnej zamieszczonej poniżej w indywidualnych zasadach promocji.

Ponadto beneficjent ma obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jeden plakat (o minimalnym formacie A3) lub tablicę z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii.

Dodatkowo Podhalańska Lokalna Grupa Działania ma ustalone indywidualne zasady LGD w zakresie promocji o dofinansowaniu operacji wraz ze wzorem informacji do zamieszczenia na facebooku, stronie www, plakacie lub tablicy (obowiązują od 27.11.2017 r.).

Pobierz i skorzystaj ze wzoru tabliczki/plakatu INFORMUJĄCEGO O DOFINANSOWANIU Z EFRROW:
–  INDYWIDUALNE   ZASADY  LGD w zakresie promocji EFRROW
z przykładowym wzorem informacji do siedziby (plakatu/ tablicy A3)

—————————————————————————————————————————-

DODATKOWE POMOCE  – WZORY INFORMACJI NA PLAKAT, PUBLIKACJĘ, STRONĘ WWW, DO PRASY I INNE:

TABLICA_DO_SIEDZIBY  – plakat A3 – wzór 2

RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2 – plgd – nowy adres

RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2 – plgd – nowy adres

NAKLEJKI NA SPRZET ZAKUPIONY Z DOFINANSOWANIA,      

Naklejki NA SPRZĘT WYPOSAŻENIE – WZÓR 2 – różne rozmiary

OKLADKA PUBLIKACJI.BROSZURY_MATERIAŁY W PRASIE

PROMOCJA NA STRONIE WWW BENEFICJENTA POMOCY

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU NA PLAKACIE

Wyciąg z ksiegi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – ogólne zasady

Loga-horyzont-perfect-z tekstem

LOGA-szeroko z tekstem

 

 

LOGA PODSTAWOWE Z TEKSTEM

1. Flaga unii 2.Leader 3.LGD Popdhalanska logo kolor 4.PROW-2014-2020-logo-kolor

LGD Popdhalanska logo czarny
LGD Popdhalanska logo kolor LOGA_black_white_low-horz LOGA-szeroko