Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2017/G 1.1.1.Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków:

Lista grantobiorców 4.2017.G