Konkurs

Szukamy najlepszego projektu w zakresie infrastruktury zrealizowanego na terenach wiejskich 
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy beneficjenci projektów o charakterze infrastrukturalnym, zrealizowanych na obszarach wiejskich , współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Warunkiem udziału w Konkursie jest zakończenie projektu przed upływem terminu składania formularzy zgłoszeniowych do I etapu konkursu, tj. zatwierdzenie sprawozdania końcowego.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na formularzu konkursowym, który wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
Departament Funduszy Europejskich, 
ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, 
z dopiskiem Konkurs „Przyjazna wieś”.

Prace należy składać do 11 lipca 2014 roku. Na laureatów etapu regionalnego czekają cenne nagrody rzeczowe.

Więcej informacji na:

 

http://www.fundusze.malopolska.pl/SitePages/DisplayEvent.aspx?List=0a55224a%2D2816%2D4e42%2Da523%2D717f99b3a7e8&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Efundusze%2Emalopolska%2Epl&ID=1473