Dyżury konsultacyjne i otwarte spotkania na terenie PLGD – AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU

Zapraszamy mieszkańców z terenu Podhalańskiej LGD do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych podczas otwartych spotkań z potencjalnymi beneficjentami i dyżurów pracowników PLGD w punktach konsultacyjnych, które będą otwarte na terenie gmin:

Czarny Dunajec, Szaflary, Biały Dunajec, Poronin, Kościelisko.

Do skorzystania z usług informacyjno-doradczych zachęcamy wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Program PROW realizowany przez Podhalańską LGD dostępny jest min. dla przedsiębiorców, osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych. Projekty, które będą realizowane na terenie LGD muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Podhalańskiej LGD na lata 2016 – 2022 i muszą służyć społeczności lokalnej z naszego regionu.

Punkty doradztwa i spotkania będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

Gmina

Dzień

Godziny

Miejsce

Gmina Szaflary

15.09.2016 r.

9:00 – Spotkanie informacyjne otwarte

11:00 – 14:00 – Dyżur pracownika LGD

Urząd Gminy Szaflary

34-424 Szaflary,ul. Zakopiańska 18

Gmina Biały Dunajec

16.09.2016 r.

9:00 – Spotkanie informacyjne otwarte

11:00 – 14:00 – Dyżur pracownika LGD

Biuro LGD, ul. Jana Pawła II 310

34-425 Biały Dunajec

Gmina Poronin

20.09.2016 r.

9:00 – Spotkanie informacyjne otwarte

11:00 – 14:00 – Dyżur pracownika LGD

GOK w Poroninie: Gminny Ośrodek Kultury, 34 – 520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 2

Gminy obszaru PLGD

26.09.2016 r.

13:00 – Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR

Biuro LGD, ul. Jana Pawła II 310

34-425 Biały Dunajec

Gmina Kościelisko

27.09.2016 r.

9:00 – Spotkanie informacyjne otwarte

11:00 – 14:00 – Dyżur pracownika LGD

GOK w Kościelisku:
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej,34-511 Kościelisko
ul. Stanisława Nędzy-Kubińca 76

Gmina Czarny Dunajec

29.09.2016 r.

9:00 – Spotkanie informacyjne otwarte
11:00 – 14:00 – Dyżur pracownika LGD

GOK w Czarnym Dunajcu:
Centrum Kultury i Promocji
34-470 Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudzkiego 2A

Gmina Kościelisko

03.10.2016 r.

11:00 – Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej (GOK)

Gmina Poronin

03.10.2016 r.

14:00 – Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

Gminny Ośrodek Kultury (GOK)

Gmina Szaflary

04.10.2016 r.

10:00 – Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

Urząd Gminy Szaflary

Gmina Czarny Dunajec

04.10.2016 r.

13:00 – Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

Centrum Kultury i Promocji (GOK)

Gmina Biały Dunajec

05.10.2016 r.

13:00 – Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

Biuro LGD

Dodatkowo przedstawiciele LGD będą informować o możliwościach dofinansowania podczas najbliższych sesji Rad Gmin: Biały Dunajec – 05 wrzesnia, Szaflary – 29 sierpnia, Poronin – 7 września, Kościelisko – 21 wrzesień, Czarny Dunajec – wrzesień.

6.10.2016 r. – planujemy zorganizowanie szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, szkolenie zostanie podzielone na kilka części dotyczącej różnych konkursów skierowanych do różnych grup docelowych – szczegółowy harmonogram szkolenia udostępnimy końcem września.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!