logo
logo
logo
logo

Dokumentacja aplikacyjna i rozliczeniowa PROW 2014-2020

Dokumentacja aplikacyjna i rozliczeniowa dla wnioskodawców i beneficjentów operacji w ramach działania 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER , Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (projekty inne i rozwijanie działalnosci gospodarczej),  jest zamieszczona na stronie

Wzory wniosków dla działania Premie na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej:

Wzór wniosku o wpis do Ewidencji Producentów – nadanie numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów:

Ponadto wnioskodawców i beneficjentów działania 19.2.  obowiązują od 25 maja 2018 r.  formularze oświadczeń i zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych , w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/ umową przyznania pomocy/ wnioskiem o płatność – formularze dostępne są pod linkiem:

Dokumentacja aplikacyjna i rozliczeniowa dla grantobiorców jest zamieszczona na stronie www.podhalanska.pl

Skip to content