logo
logo
logo
logo

ZAPROSZENIE NR 3/2023/PGPS do składania ofert na promocję turystyki rowerowej w formie wykonanie filmów, zdjęć oraz spotu reklamowego
Opublikowano: 27 października 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach działania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na promocję turystyki rowerowej w formie wykonanie filmów, zdjęć oraz spotu reklamowego promujących turystykę i infrastrukturę rowerową oraz atrakcje turystyczne w pobliżu szlaków rowerowych. stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki, kryteria wyboru oraz dokumentacja do złożenia oferty zostały umieszczone w zaproszeniu nr 3/2023/PGPS.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Biura Zamawiającego. Ostateczny termin upływa dnia: 06.11.2023 do godz. 12:00 lub jej otrzymania (termin na przesłanie do 06.11.2023 do godz. 12:00) na adres mailowy

Oferty należy składać:
1. Za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Pawła II 97, 34-471 Ludźmierz (decyduje data wpływu/dostarczenia dokumentów) lub
2. Pocztą elektroniczną na adres: info@podhalanska.pl (skany podpisanych dokumentów) lub
3. Osobiście pod adresem ul. Jana Pawła II 97, 34-471 Ludźmierz – w godzinach 9:00 – 15:00

DOKUMENTACJA

  1. ZAPROSZENIE-NR-3.2023.PGPS-filmy
  2. Specyfikacja Filmy
  3. Zalacznik-nr-2-Wzor-umowy
  4. Zalacznik-nr-3-Formularz-oferty-dostawa
  5. Załącznik nr 4 – scenariusz

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 375
Widok na Tatry, zdjęcie wykonano w Kościelisku

Skarby Podhala – w filmo...
Opublikowano: 24 maja 2024

Co stanowi o bogactwie obszaru Podhalańskiej LGD i Podhala? Jakimi hasłami można krótko i pozytywnie określić obszar Podhalańsk...
krajobraz Tatr

Konsultacje zmian LSR na lata...
Opublikowano: 23 maja 2024

W terminie 23.05.2024 do 29.05.2024  konsultujemy projekt zmian LSR. Uwagi można zgłaszać w biurze LGD do 29.05.2024 do godziny...
Zdjęcie przedstawia artystyczną kompozę produktu lokalnego - oscypka. Oscypek ułożony na stole w otoczeniu natury.

Warsztaty praktyczne – M...
Opublikowano: 25 kwietnia 2024

Szanowni Państwo Chcieliśmy serdecznie zaprosić na dwudniowe warsztaty z zakresu Marketing internetowy oferty turyst...
krajobraz Tatr

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 22 kwietnia 2024

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebra...
Skip to content