logo
logo
logo
logo

ZAPROSZENIE NR 3/2023/PGPS do składania ofert na promocję turystyki rowerowej w formie wykonanie filmów, zdjęć oraz spotu reklamowego
Opublikowano: 27 października 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach działania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na promocję turystyki rowerowej w formie wykonanie filmów, zdjęć oraz spotu reklamowego promujących turystykę i infrastrukturę rowerową oraz atrakcje turystyczne w pobliżu szlaków rowerowych. stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki, kryteria wyboru oraz dokumentacja do złożenia oferty zostały umieszczone w zaproszeniu nr 3/2023/PGPS.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Biura Zamawiającego. Ostateczny termin upływa dnia: 06.11.2023 do godz. 12:00 lub jej otrzymania (termin na przesłanie do 06.11.2023 do godz. 12:00) na adres mailowy

Oferty należy składać:
1. Za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Pawła II 97, 34-471 Ludźmierz (decyduje data wpływu/dostarczenia dokumentów) lub
2. Pocztą elektroniczną na adres: info@podhalanska.pl (skany podpisanych dokumentów) lub
3. Osobiście pod adresem ul. Jana Pawła II 97, 34-471 Ludźmierz – w godzinach 9:00 – 15:00

DOKUMENTACJA

  1. ZAPROSZENIE-NR-3.2023.PGPS-filmy
  2. Specyfikacja Filmy
  3. Zalacznik-nr-2-Wzor-umowy
  4. Zalacznik-nr-3-Formularz-oferty-dostawa
  5. Załącznik nr 4 – scenariusz

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 171

Szkolenie dla potencjalnych be...
Opublikowano: 14 listopada 2023

W związku z ogłoszonym naborem  nr 4/2023 na operacje o charakterze niekomercyjnym, zapraszamy na szkolenie dl...

Ogłoszenie o naborze wniosków...
Opublikowano: 14 listopada 2023

Nabór nr 4/2023, opublikowany dnia 14.11.2023 r. Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokal...

Konkurs o przyznanie certyfika...
Opublikowano: 3 listopada 2023

Szanowni Państwo, lokalni producenci, usługodawcy, rękodzielnicy oraz  inicjatorzy regionalnych przedsięwzięć, uprzejmie i...

Protokół z posiedzenia Rady w...
Opublikowano: 30 października 2023

W związku z zakończeniem oceny operacji złożonych w naborze 3/2023 oraz oceną operacji własnej Podhalańskiej LGD, zamieszczamy...