logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Podhalańskiej LGD
Opublikowano: 5 października 2023

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13-10-2023 r. o godzinie 16:30 w Gminnym Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach, ul. Szkolna 6 A, Szaflary.
W przypadku braku wymaganego kworum Walne Zebranie Członków Podhalańskiej LGD odbędzie się w II terminie w tym samym dniu o godzinie 16:45.

Proponowany program Walnego Zebrania Członków
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór Sekretarza Zebrania;
4. Przedstawienie i przyjęcie Porządku Obrad Walnego Zebrania Członków
5. Wybór komisji uchwał i wniosków;
6. Przyjęcie protokołu nr 1/2023 z Walnego Zebrania Członków z dnia 05-06-2023 roku;
7. Przedstawienie zmiany uchwały nr 9/ZWZ/2023 w sprawie wyboru nowego składu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania oraz poddanie jej głosowaniu
8. Przedstawienie i zatwierdzenie protokołu z czynności komisji uchwał i wniosków;
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

W celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków nr 1/2023 z dnia 05-06-2023r. oraz projektami uchwał i dokumentów do zatwierdzenia na Walnym Zabraniu Członków planowanym na dzień 13-10-2023 r. zapraszamy do biura LGD. Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej

zaproszenie na WZC 13-10-2023

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 164

Szkolenie dla potencjalnych be...
Opublikowano: 14 listopada 2023

W związku z ogłoszonym naborem  nr 4/2023 na operacje o charakterze niekomercyjnym, zapraszamy na szkolenie dl...

Ogłoszenie o naborze wniosków...
Opublikowano: 14 listopada 2023

Nabór nr 4/2023, opublikowany dnia 14.11.2023 r. Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokal...

Konkurs o przyznanie certyfika...
Opublikowano: 3 listopada 2023

Szanowni Państwo, lokalni producenci, usługodawcy, rękodzielnicy oraz  inicjatorzy regionalnych przedsięwzięć, uprzejmie i...

Protokół z posiedzenia Rady w...
Opublikowano: 30 października 2023

W związku z zakończeniem oceny operacji złożonych w naborze 3/2023 oraz oceną operacji własnej Podhalańskiej LGD, zamieszczamy...