logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Podhalańskiej LGD
Opublikowano: 5 października 2023

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13-10-2023 r. o godzinie 16:30 w Gminnym Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach, ul. Szkolna 6 A, Szaflary.
W przypadku braku wymaganego kworum Walne Zebranie Członków Podhalańskiej LGD odbędzie się w II terminie w tym samym dniu o godzinie 16:45.

Proponowany program Walnego Zebrania Członków
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór Sekretarza Zebrania;
4. Przedstawienie i przyjęcie Porządku Obrad Walnego Zebrania Członków
5. Wybór komisji uchwał i wniosków;
6. Przyjęcie protokołu nr 1/2023 z Walnego Zebrania Członków z dnia 05-06-2023 roku;
7. Przedstawienie zmiany uchwały nr 9/ZWZ/2023 w sprawie wyboru nowego składu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania oraz poddanie jej głosowaniu
8. Przedstawienie i zatwierdzenie protokołu z czynności komisji uchwał i wniosków;
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

W celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków nr 1/2023 z dnia 05-06-2023r. oraz projektami uchwał i dokumentów do zatwierdzenia na Walnym Zabraniu Członków planowanym na dzień 13-10-2023 r. zapraszamy do biura LGD. Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej

zaproszenie na WZC 13-10-2023

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 333
Widok na Tatry, zdjęcie wykonano w Kościelisku

Skarby Podhala – w filmo...
Opublikowano: 24 maja 2024

Co stanowi o bogactwie obszaru Podhalańskiej LGD i Podhala? Jakimi hasłami można krótko i pozytywnie określić obszar Podhalańsk...
krajobraz Tatr

Konsultacje zmian LSR na lata...
Opublikowano: 23 maja 2024

W terminie 23.05.2024 do 29.05.2024  konsultujemy projekt zmian LSR. Uwagi można zgłaszać w biurze LGD do 29.05.2024 do godziny...
Zdjęcie przedstawia artystyczną kompozę produktu lokalnego - oscypka. Oscypek ułożony na stole w otoczeniu natury.

Warsztaty praktyczne – M...
Opublikowano: 25 kwietnia 2024

Szanowni Państwo Chcieliśmy serdecznie zaprosić na dwudniowe warsztaty z zakresu Marketing internetowy oferty turyst...
krajobraz Tatr

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 22 kwietnia 2024

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebra...
Skip to content