Zaproszenie na Walne Zebranie Członków PLGD 09-11-2015

PLGD-kolor-Mobile

 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Zarząd Stowarzyszenia Podhalańska Lokalna Grupa działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Podhalańskiej LGD, które odbędzie się w dniu 09 -11- 2015 o godzinie 17:00 w Gminnym Centrum Kultury w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II 363;

Proponowany program Walnego Zebrania Członków 

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
  3. Wybór Sekretarza Zebrania;
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania;
  7. Przedstawienie planu pracy  Stowarzyszenia nad nową LSR na lata 2014-2020;
  8. Sprawy różne;
  9. Wolne wnioski;
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

STATUT 2014-2020 projekt 22 10 2015

                                                                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                                                            Podhalańska Lokalna Grupa Działania

Maciej Szostak