logo
logo
logo
logo

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ W DNIU 7.03.2023R.
Opublikowano: 28 lutego 2023

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD, które odbędzie się
we wtorek dnia 7.03.2023 o godzinie 16:00, w Szaflarach w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, ul. Orkana 37c

Równocześnie informujemy, że zostaną zapewnione wszelkie normy związane z organizacją spotkań służbowych w rygorze sanitarnym.

Tematem posiedzenia będzie ocena operacji złożonych w naborach 1/2023, w którym wpłynęło 13 wniosków. W naborze 2/2023 nie wpłynął żaden wniosek, dlatego nie będzie on podlegał ocenie

Program posiedzenia w dniu 7-03-2023:

1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

– powitanie obecnych

– weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów.
– przyjęcie porządku obrad.

2.Ocena i wybór operacji w ramach naboru 1/2023

2.1.Ocena operacji pod kątem zgodności z LSR i kryteriami wyboru operacji, podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków uznanych za niezgodne z LSR lub wniosków które nie uzyskały minimum punktowego (jeżeli dotyczy).

2.2.Sporządzenie roboczych list operacji i podejmowanie uchwał o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia

2.3.Podejmowanie uchwał o przyjęciu list operacji

3. Ocena operacji własnej LGD pod kątem zgodności z LSR, pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybór operacji i ustalenie kwoty wsparcia oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.

4.Wolne wnioski i zapytania

Ramowy program posiedzenia w razie potrzeby może ulec zmianom.

 

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 87

Konsultacja zmian LSR 24 ̵...
Opublikowano: 24 marca 2023

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna była korekta kwot w budżecie w obrębie poddziałan...

Biuro nieczynne...
Opublikowano: 22 marca 2023

Stanowi Państwo, Z uwagi na szkolenie w dniach 23-24 marca 2023r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do przesyłania wiad...

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY W...
Opublikowano: 15 marca 2023

protokół 7.03.2023...

09.03.2023 biuro nieczynnne...
Opublikowano: 8 marca 2023

Szanowni Państwo, informujemy iż w dniu 09.03.2023 biuro PLGD będzie czynne dla odwiedzających. Zapraszamy do kontaktu telef...