Warsztaty aktywizujące

Przez ostatnie trzy tygodnie w gminach Biały Dunajec, Szaflary oraz Czarny Dunajec odbywały się warsztaty aktywizujące dla lokalnej społeczności. Zarówno starsi jak i młodsi, mieli okazję nauczyć się malowania na szkle, haftowania i malowania chust góralskich. Warsztaty prowadziły znakomite instruktorki- Pani Iwona Kosakowska oraz Pani Joanna Galica-Dorula. 

Bardzo serdecznie dziękujemy prowadzącym jak i Samorządowi za udostępnienie Sali, na których te warsztaty mogły się odbyć!

Warsztaty współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Fotorelacje z warsztatów: tutaj