Utworzenie nowej działalności gospodarczej w Białym Dunajcu w branży projektowania konstrukcyjnego w innowacyjnej technologii BIM