Utworzenie działalności gospodarczej w Czarnym Dunajcu – RoGEO studio architektura i geodezja

Projekt polegał na zakupie niezbędnego wyposażenia do uruchomienia działalności gospodarczej i świadczenia usług geodezyjno-architektonicznych przez mieszkańca Czarnego Dunajca.