Protokół z posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji z naborów 3 i 4.2021