Beneficjenci operacji objętych dofinansowaniem z EFRROW w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  mają obowiązek po otrzymaniu płatności ostatecznej złożenia na wezwanie LGD ankiety monitorującej realizację operacji.

Po wypełnieniu ankiety wraz z załącznikiem należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w naszym biurze w wersji papierowej i elektronicznej.

Wersja elektroniczna ankiety wraz z dokumentacją zdjęciową może zostać złożona na płycie DVD/CD lub wysłana na nasz adres mailowy info@podhalanska.pl

ANKIETA MONITORUJĄCA – POBIERZ i WYPEŁNIJ