logo
logo
logo
logo

ANKIETA MONITORUJĄCA DLA BENEFICJENTÓW PROW 2014-2020

Beneficjenci operacji objętych dofinansowaniem z EFRROW w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  mają obowiązek po otrzymaniu płatności ostatecznej złożenia na wezwanie LGD ankiety monitorującej realizację operacji.

Po wypełnieniu ankiety wraz z załącznikiem należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w naszym biurze w wersji papierowej i elektronicznej.

Wersja elektroniczna ankiety wraz z dokumentacją zdjęciową może zostać złożona na płycie DVD/CD lub wysłana na nasz adres mailowy info@podhalanska.pl

Ankieta dla beneficjentów

Ponadto po upływie roku od otrzymania płatności końcowej lub płatności II transzy przez beneficjentów Premii i Rozwijania działalności – beneficjenci mają obowiązek złożyć w UMWM informację monitorującą z realizacji biznesplanu – jej wzór jest udostępniony na stronie www ARiMR, poniżej także zamieszczamy aktualną wersję na 2091 r. W ankiecie beneficjent wykazuje iż osiągnął co najmniej 30 % zakładanego w biznesplanie poziomu sprzedaży.

  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
Skip to content