Zapraszenie na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

Drodzy Członkowie PLGD Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, serdecznie zaprasza na Walne  Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 22 marca (piątek) 2013 w Urzędzie Gminy w Szaflarach o godz. 18.00 Porządek obrad : Otwarcie zebrania, przywitanie Członków, stwierdzenie quorum, Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania, Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta, Sprawozdanie z pracy Zarządu […]