ZAPYTANIE OFERTOWE

Podhalańska Lokalna Grupa Działania zwraca się z prośbą przesyłanie ofert na opracowanie wykładów oraz przeprowadzenie zajęć w zakresie: ·      Ocena stopnia realizacji LSR dla obszaru Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w kontekście osiągnięcia założonych celów. ·      Analiza stopnia realizacji celów założonych w LSR dla obszaru PLGD w kontekście założonych wskaźników oraz analiza lokalnych kryteriów wyboru – […]