Podsumowanie konsultacji LSR

Podsumowanie konsultacji LSR

Zakończyliśmy proces konsultacji pięciu kluczowych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju dla Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020 składających się z:

  1. diagnozy i analizy SWOT obszaru LGD,
  2. celów i wskaźników zawartych w LSR,
  3. zasady i kryteriów wyboru  projektów w ramach LSR,
  4. monitoringu i ewaluacji na etapie wdrażania LSR,
  5. planu komunikacyjnego.

Dziękujemy członkom LGD oraz wszystkim zaangażowanym mieszkańcom a szczególnie członkom zespołu ds. opracowania LSR, którzy poświęcali swój czas aby dyskutować z nami  o problemach, kierunkach działania czy konkretnych rozwiązaniach dla obszaru LGD.