ZARZĄD PLGD

L.p Nazwisko i imię Funkcja
1 Styrczula Wojciech Prezes Zarządu
2 Tylka Sabina Wiceprezes Zarządu
3 Laszczyk Tomasz Wiceprezes Zarządu
4 Szwajnos-Różak Katarzyna Skarbnik
5 Bobak Edyta Członek Zarządu
6 Styrczula Maśniak Edward Członek Zarządu
7 Bukowski Stanisław Członek Zarządu
8 Szuba Władysław Członek Zarządu
9 Cetera Paweł Członek Zarządu
10 Skupień Zbigniew Członek Zarządu
11 Wacławiak Władysława Członek Zarządu
12 Kolbrecka Józefa Członek Zarządu
13 Golonka Anna Członek Zarządu