ZARZĄD PLGD

L.p Nazwisko i imię Funkcja
1 Szostak Maciej Prezes Zarządu
2 Tylka Sabina Wiceprezes Zarządu
3 Styrczula Wojciech Wiceprezes Zarządu
4 Szwajnos-Różak Katarzyna Skarbnik
5 Bobak Edyta Członek Zarządu
6 Styrczula Maśniak Edward Członek Zarządu
7 Bukowski Stanisław Członek Zarządu
8 Szuba Władysław Członek Zarządu
9 Cetera Paweł Członek Zarządu
10 Skupień Zbigniew Członek Zarządu
11 Wacławiak Władysława Członek Zarządu
12 Laszczyk Tomasz Członek Zarządu
13 Kolbrecka Józefa Członek Zarządu
14  Golonka Anna  Członek Zarządu