RADA PLGD

 

Lp. Nazwa osoby prawnej Nazwa osoby fizycznej/ Nazwisko i imię członka Rady PLGD Sektor, którego przedstawicielem jest członek Rady Nazwa reprezentowanej gminy
 1. Gmina Biały Dunajec Sosińska Ewa publiczny Biały Dunajec
 2. Gmina Czarny Dunajec Piotrowski Jacek publiczny Czarny Dunajec
 3. Gmina Kościelisko Koperski Mariusz publiczny Kościelisko
 4. Gmina Poronin Buńda Andrzej publiczny Poronin
 5. Nędza Maria gospodarczy Kościelisko
 6. Podsiadło Jacek gospodarczy Czarny Dunajec
7. Chowaniec Stanisława społeczny Biały Dunajec
8. Chramiec Barbara społeczny Czarny Dunajec
9. Rol-Maternia Maria gospodarczy Szaflary
 10. Marek Justyna społeczny Szaflary
 11. Paulina Kwak społeczny Poronin
 12. Olejniczak Halina społeczny Kościelisko
 13. Wojtanek Halina społeczny Biały Dunajec
 14. Buksa Seweryn społeczny Szaflary
 15. Zabrzewska Krystyna społeczny Poronin

 

KOMISJA REWIZYJNA 

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Pawlikowski Andrzej Przewodniczący
2 Jakubiec Barbara Członek
3 Staszel Natalia Sekretarz

ww. skład Rady i Komisji Rewizyjnej został uzupełniony uchwałami WZC z dnia 30.03.2017 r.