RADA PLGD

 

Lp. Nazwa osoby prawnej Nazwa osoby fizycznej/ Nazwisko i imię członka Rady PLGD Sektor, którego przedstawicielem jest członek Rady Nazwa reprezentowanej gminy
 1. Gmina Biały Dunajec Sosińska Ewa publiczny Biały Dunajec
 2. Gmina Czarny Dunajec Piotrowski Jacek publiczny Czarny Dunajec
 3. Gmina Kościelisko Koperski Mariusz publiczny Kościelisko
 4. Gmina Poronin Buńda Andrzej publiczny Poronin
 5. Kopaniarz Anna społeczny Kościelisko
 6. Podsiadło Jacek gospodarczy Czarny Dunajec
7. Białodunajecki o. Związku Podhalan Chowaniec Stanisława społeczny Biały Dunajec
8. Chramiec Barbara społeczny Czarny Dunajec
9. Kozielska Magdalena społeczny Szaflary
 10. YesSer Justyna Marek-Godzik gospodarczy Szaflary
 11. Seweryn Buksa spełeczny Szaflary
 12. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Kościelisko Olejniczak Halina społeczny Kościelisko
 13. Stowarzyszenie Kobiety Podhala Ostrowska Anna społeczny Biały Dunajec

Rada wybrana w dniu 12.12.2017 r.