PLGD LSR 2014-2020   Aktualizacja z  27.09.2016 r.  /dokonano zmian w zakresie Załącznika 5 oraz Rozdziału VI.