PLGD LSR 2014-2020–29-MAJ-2018 rok – dokonano zmian sposobu realizacji wybranych przedsięwzieć, zmiany przedsiewzięcia dotyczącego tworzenia inkubatorów oraz zaktualizowano załącznik 5 (plan komunikacji) do ostatniej zatwierdzonej w 2017 r. wersji

PLGD LSR 2014-2020 Aktualizacja 30-03-2017 /dokonano zmian w zakresie Załącznika nr 5/

PLGD LSR 2014-2020   Aktualizacja z  27.09.2016 r.  /dokonano zmian w zakresie Załącznika nr 5 oraz Rozdziału VI.