Bez tytułu
Read More

FISZKA PROJEKTOWA 2014-2020

Szanowni Państwo, Obecnie przygotowujemy się do nowego okresu programowania i rozpoczęliśmy prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dlatego zapraszamy Państwa do wypełnienia Fiszki projektowej, w której można uwzględnić własne pomysły przyczyniające się do rozwoju obszaru Podhalańskiej Grupy Działania. Fiszkę projektową należy uzupełnić do 25-09-2015 r. FISZKA PROJEKTOWA Zebrane informacje pozwolą nam wytyczyć […]

Read More

Podsumowanie konsultacji LSR

Podsumowanie konsultacji LSR Zakończyliśmy proces konsultacji pięciu kluczowych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju dla Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020 składających się z: diagnozy i analizy SWOT obszaru LGD, celów i wskaźników zawartych w LSR, zasady i kryteriów wyboru  projektów w ramach LSR, monitoringu i ewaluacji na etapie wdrażania LSR, planu komunikacyjnego. Dziękujemy członkom LGD oraz […]