Zielony WÓZ – rozwój lokalnej firmy i nowa marka lodów ze wsparciem z PROW 2014-2020

 

I.B.1 wykonanie drewnianego wozu gastronomicznego 1I.A.22 Przystosowanie zakładu do produkcji lodów 2I.A.22 Przystosowanie zakładu do produkcji lodów 1mmowcze

I.B.1 wykonanie drewnianego wozu gastronomicznego 2

I.B.1 wykonanie drewnianego wozu gastronomicznego 3

Tradycyjne lody z owczego, koziego i krowiego mleka z wykorzystaniem lokalnych
produktów.