logo
logo
logo
logo

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w dniu 23.05.2013
Opublikowano: 13 maja 2013

Murzasichle, 13 maj 2013 roku

Zawiadomienie

Na podstawie § 14 Regulaminu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zawiadamiam, że w dniu 23.05.2013 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Murzasichlu przy ul. Sądelskiej 55 odbędzie się Posiedzenie Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

Porządek Posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenie, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku obrad
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów zakończonych w dniu 22 sierpnia 2012 oraz przedstawienie wyników oceny poszczególnych wniosków dokonanej przez Radnych w ramach oceny indywidualnej.
4. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/IV/RM/12/2012 „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń piekarniczych oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oraz ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
5. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/IV/RM/12/2012 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji stolarki oraz utworzenie nowych miejsc pracy” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
6. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 3/IV/RM/12/2012 pn. „Operacja polega na budowie myjni bezdotykowej 3- stanowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową dwóch wyjazdów i placu manewrowego”  złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
7. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 4/IV/RM/12/2012 pn. Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego wzbogacenie oferty turystycznej regionu oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup maszyn” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
8. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 5/IV/RM/12/2012 pn. „Wyposażenie budynku pensjonatowego w Poroninie”  złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
9. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 6/IV/RM/12/2012 pn. „Rozbudowa ośrodka rekreacyjno- turystyczno- gastronomicznego bar „Borowik””  złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
10. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 7/IV/RM/12/2012 pn. „Uruchomienie portalu internetowego wrotapodhala.pl promującego walory i produkty turystyczne Podhala”   złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
11. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/IV/RD/12/2012 pn. „Uruchomienie agroturystyki – modernizacja budynku oraz budowa domku” złożonego w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
12. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/IV/RD/12/2012 pn. „Wyposażenie pokoi przeznaczonych do wynajęcia oraz wyposażenie aneksu kuchennego, kuchni, placu zabaw i miejsca wypoczynku w ogrodzie” złożonego w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
13. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/IV/OW/2012/PLGD pn. „Rozbudowa zimowej infrastruktury sportowej – budowa trybun przy lodowisku w Czarnym Dunajcu” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
14. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/IV/OW/2012/PLGD pn. „Świetlica wiejska –nowa jakość większa funkcjonalność” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
15. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 3/IV/OW/2012/PLGD pn. „Zagospodarowanie centrum wsi w postaci uporządkowania otoczenia oraz kultywowanie tradycji lokalnej poprzez zakup organów do kaplicy” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
16. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 4/IV/OW/2012/PLGD pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Suche –integracja przez pielęgnowanie tradycji i kultury mieszkańców” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
17. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 5/IV/OW/2012/PLGD pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bustryk dla aktywnego społeczeństwa” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie
18. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 6/IV/OW/2012/PLGD pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, plac zabaw, placów przy ZSPiG nr 2 w Biały Dunajcu” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie
19. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 7/IV/OW/2012/PLGD pn. „Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kościelisko” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie
20. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 8/IV/0W/2012/PLGD pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy zespole szkół w Witowie” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie
21. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 1/MP/12/2012 pn „Między Orawą a Podhalem w krainie mszarów i borów- publikacja” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie
22. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 2/MP/12/2012 pn.  „Organizacja zawodów w sportach plażowych – Grand Prix Podhala w piłce siatkowej oraz Grand Prix Podhala w plażowej piłce nożnej”  złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
23. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 3/MP/12/2012 pn.  „Budowa i wyposażenie zimowego kortu tenisowego”  złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
24. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 4/MP/12/2012 pn.  „Aktywny i radosny wypoczynek – podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej obiektu udostępniającego miejsca noclegowe poprzez zakup urządzeń rekreacyjnych”  złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
25. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 5/MP/12/2012 pn.  „Aktywny wypoczynek na Podhalu- rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Kościelisku”  złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
26. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 6/MP/12/2012 pn.  „Aktywnie, wesoło i zdrowo- stworzenie warunków do aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku w „Liliowym Dworze” poprzez zakup wyposażenia dla aktywnego spędzania czasu wolnego przez turystów oraz wspomagającego zarządzanie ośrodkiem”  złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
27. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 7/MP/12/2012 pn.  „Wypoczynek w Kościelisku – zakup wyposażenia do obiektu świadczącego usługi turystyczne w Kościelisku” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
28. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 8/MP/12/2012 pn.  „Szkolenie sportowe roczników od 1999 do 2001 roku” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
29. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 9/MP/12/2012 pn.  „Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez organizację I i II ogólnopodhalańskich wyborów  „Najśwarniejszej Górolecki” oraz warsztatów wełniarskich w Białym Dunajcu” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
30. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 10/MP/12/2012 pn.  „Warsztaty regionalne- zwody, którym nie damy wyginąć” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
31. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 11/MP/12/2012 pn.  „Opracowanie i wydanie mapy turystycznej regionu objętego działaniem PLGD oraz najbliższych okolic” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
32. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 12/MP/12/2012 pn.  „Organizacja zawodów w biegach narciarskich z okazji 167 Rocznicy Powstania Chochołowskiego” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
33. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 13/MP/12/2012 pn.  „Przeprowadzenie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy dla obszaru PLGD” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
34. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 14/MP/12/2012 pn.  „Zachowanie zabytków kultury materialnej w Gliczarowie Górnym poprzez renowację XIX wiecznej kapliczki autorstwa Wojciecha Kułacha” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
35. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 15/MP/12/2012 pn.  „Zachowanie zabytków kultury materialnej wsi Gliczarów Dolny poprzez renowację XIX wiecznej kapliczki autorstwa Wojciecha Kułacha” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
36. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 16/MP/12/2012 pn.  „Odnowa i konserwacja zabytkowej kapliczki w Bańskiej Niżnej Hodówce” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
37. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 17/MP/12/2012 pn.  „Wydanie książki pt.” Geneanologia rodu Kościeliska” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
38. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 18/MP/12/2012 pn.  „Wykorzystanie energii odnawialnej z fotoogniw w turystycznych obiektach noclegowych w Bańskiej Niżnej” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
39. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 19/MP/12/2012 pn.  „Promocja aktywnego i zdrowego trybu życia poprzez organizację turnieju piłki ręcznej” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
40. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 20/MP/12/2012 pn.  „Zagospodarowanie centrum wsi Bór poprzez modernizację prac na miejsce spotkań i wypoczynku oraz placu zabaw dla dzieci, mieszkańców i turystów” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
41. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 21/MP/12/2012 pn. „Trasy narciarstwa biegowego w Kościelisku- stworzenie warunków do rozwoju turystyki, aktywnego spędzania czasu wolnego” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
42. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 22/MP/12/2012 pn. „Kultywowanie tradycji i gwary ludowej oraz utrwalenie jej na nośnikach elektronicznych poprzez opracowanie i aranżację jasełek bożonarodzeniowych oraz śpiewu i muzyki charakterystycznej dla wsi w postaci płyty CD pt.” Boreńskie śpiewanie” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
43. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 23/MP/12/2012 pn. „Biegi narciarskie w Gminie Kościelisko- kultywowanie tradycji narciarskich w Gminie Kościelisko” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
44. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 24/MP/12/2012 pn. „Zachowanie zabytków kultury materialnej wsi Bór poprzez renowację XIX wiecznej kapliczki przydrożnej oraz wyeksponowaniu obiektów kultury materialnej, elementów architektonicznych poprzez przeprowadzenie badań naukowych sporządzenie dokumentacji  kartograficznej” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
45. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 25/MP/12/2012 pn. „Rozwój zaplecza sportowego dla rozwoju turystyki poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
46. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR wniosku nr 26/MP/12/2012 pn. „Wędrówki i gawędy po góralsku z „ Ujkiem Staskiem” – atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego” złożonego w ramach działania: Małe projekty  oraz  ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.
47. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
48. Zakończenie posiedzenia.

Otrzymują:
1. Członkowie Rady według listy
2. Prezes PLGD
3. Dyrektor Biura PLGD

Informacja o terminie i miejscu posiedzenia Rady zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

 

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 88

w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLG...
Opublikowano: 30 listopada 2022

Szanowni Państwo, w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!    ...

Równoj ku Górze...
Opublikowano: 28 listopada 2022

Szanowni Państwo, Na zakończenie roku jubileuszu obecności Świętego Jana Pawła II na Podhalu kiedy to wołał „Sursum Corda”, w t...

W dniu 25.11. 2022r (piątek) b...
Opublikowano: 24 listopada 2022

W dniu 25.11. 2022r (piątek) biuro nieczynne. W godzinach 10-12 zapraszamy na spotkanie w ramach budowania nowej strategii do U...

ANKIETA EWALUACYJNA PLANU KOMU...
Opublikowano: 22 listopada 2022

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...