logo
logo
logo
logo

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady PLGD w dniu 24.06.2013
Opublikowano: 20 czerwca 2013

Murzasichle, 20 czerwca 2013 roku

Zawiadomienie

W związku z koniecznością uchylenia uchwał podjętych w dniu 20.09 i 13.06 zapraszam na posiedzenie Rady Podhalańskiej LGD, w dniu 24.06.2013 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Murzasichlu przy ul. Sądelskiej 55.

Porządek Posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenie, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku obrad
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 1/IV/RM/12/2012 „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń piekarniczych oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia” w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 2/IV/RM/12/2012 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji stolarki oraz utworzenie nowych miejsc pracy” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 3/IV/RM/12/2012 pn. „Operacja polega na budowie myjni bezdotykowej 3- stanowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową dwóch wyjazdów i placu manewrowego” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 4/IV/RM/12/2012 pn. Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego wzbogacenie oferty turystycznej regionu oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup maszyn” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 5/IV/RM/12/2012 pn. „Wyposażenie budynku pensjonatowego w Poroninie” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 6/IV/RM/12/2012 pn. „Rozbudowa ośrodka rekreacyjno- turystyczno- gastronomicznego bar „Borowik”” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 7/IV/RM/12/2012 pn. „Uruchomienie portalu internetowego wrotapodhala.pl promującego walory i produkty turystyczne Podhala” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 1/IV/RD/12/2012 pn. „Uruchomienie agroturystyki – modernizacja budynku oraz budowa domku” złożonego w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 2/IV/RD/12/2012 pn. „Wyposażenie pokoi przeznaczonych do wynajęcia oraz wyposażenie aneksu kuchennego, kuchni, placu zabaw i miejsca wypoczynku w ogrodzie” złożonego w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 1/IV/OW/2012/PLGD pn. „Rozbudowa zimowej infrastruktury sportowej – budowa trybun przy lodowisku w Czarnym Dunajcu” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 2/IV/OW/2012/PLGD pn. „Świetlica wiejska –nowa jakość większa funkcjonalność” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 3/IV/OW/2012/PLGD pn. „Zagospodarowanie centrum wsi w postaci uporządkowania otoczenia oraz kultywowanie tradycji lokalnej poprzez zakup organów do kaplicy” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 4/IV/OW/2012/PLGD pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Suche –integracja przez pielęgnowanie tradycji i kultury mieszkańców” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 5/IV/OW/2012/PLGD pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bustryk dla aktywnego społeczeństwa” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 6/IV/OW/2012/PLGD pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, plac zabaw, placów przy ZSPiG nr 2 w Biały Dunajcu” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 7/IV/OW/2012/PLGD pn. „Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kościelisko” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 8/IV/0W/2012/PLGD pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy zespole szkół w Witowie” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 1/MP/12/2012 pn „Między Orawą a Podhalem w krainie mszarów i borów- publikacja” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 2/MP/12/2012 pn. „Organizacja zawodów w sportach plażowych – Grand Prix Podhala w piłce siatkowej oraz Grand Prix Podhala w plażowej piłce nożnej” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 3/MP/12/2012 pn. „Budowa i wyposażenie zimowego kortu tenisowego” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 4/MP/12/2012 pn. „Aktywny i radosny wypoczynek – podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej obiektu udostępniającego miejsca noclegowe poprzez zakup urządzeń rekreacyjnych” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 5/MP/12/2012 pn. „Aktywny wypoczynek na Podhalu- rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Kościelisku” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 6/MP/12/2012 pn. „Aktywnie, wesoło i zdrowo- stworzenie warunków do aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku w „Liliowym Dworze” poprzez zakup wyposażenia dla aktywnego spędzania czasu wolnego przez turystów oraz wspomagającego zarządzanie ośrodkiem” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
26. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 7/MP/12/2012 pn. „Wypoczynek w Kościelisku – zakup wyposażenia do obiektu świadczącego usługi turystyczne w Kościelisku” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
27. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 8/MP/12/2012 pn. „Szkolenie sportowe roczników od 1999 do 2001 roku” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
28. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 9/MP/12/2012 pn. „Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez organizację I i II ogólno podhalańskich wyborów „Najśwarniejszej Górolecki” oraz warsztatów wełniarskich w Białym Dunajcu” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
29. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 10/MP/12/2012 pn. „Warsztaty regionalne- zwody, którym nie damy wyginąć” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
30. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 11/MP/12/2012 pn. „Opracowanie i wydanie mapy turystycznej regionu objętego działaniem PLGD oraz najbliższych okolic” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
31. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 12/MP/12/2012 pn. „Organizacja zawodów w biegach narciarskich z okazji 167 Rocznicy Powstania Chochołowskiego” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
32. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 13/MP/12/2012 pn. „Przeprowadzenie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy dla obszaru PLGD” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
33. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 14/MP/12/2012 pn. „Zachowanie zabytków kultury materialnej w Gliczarowie Górnym poprzez renowację XIX wiecznej kapliczki autorstwa Wojciecha Kułacha” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
34. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 15/MP/12/2012 pn. „Zachowanie zabytków kultury materialnej wsi Gliczarów Dolny poprzez renowację XIX wiecznej kapliczki autorstwa Wojciecha Kułacha” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
35. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 16/MP/12/2012 pn. „Odnowa i konserwacja zabytkowej kapliczki w Bańskiej Niżnej Hodówce” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
36. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 17/MP/12/2012 pn. „Wydanie książki pt.” Genealogia rodów Kościeliska” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
37. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 18/MP/12/2012 pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej z fotoogniw w turystycznych obiektach noclegowych w Bańskiej Niżnej” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
38. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 19/MP/12/2012 pn. „Promocja aktywnego i zdrowego trybu życia poprzez organizację turnieju piłki ręcznej” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
39. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 20/MP/12/2012 pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Bór poprzez modernizację prac na miejsce spotkań i wypoczynku oraz placu zabaw dla dzieci, mieszkańców i turystów” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
40. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 21/MP/12/2012 pn. „Trasy narciarstwa biegowego w Kościelisku- stworzenie warunków do rozwoju turystyki, aktywnego spędzania czasu wolnego” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
41. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 22/MP/12/2012 pn. „Kultywowanie tradycji i gwary ludowej oraz utrwalenie jej na nośnikach elektronicznych poprzez opracowanie i aranżację jasełek bożonarodzeniowych oraz śpiewu i muzyki charakterystycznej dla wsi w postaci płyty CD pt.” Borzańskie śpiewanie” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
42. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 23/MP/12/2012 pn. „Biegi narciarskie w Gminie Kościelisko- kultywowanie tradycji narciarskich w Gminie Kościelisko” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
43. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 24/MP/12/2012 pn. „Zachowanie zabytków kultury materialnej wsi Bór poprzez renowację XIX wiecznej kapliczki przydrożnej oraz wyeksponowaniu obiektów kultury materialnej, elementów architektonicznych poprzez przeprowadzenie badań naukowych sporządzenie dokumentacji kartograficznej” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
44. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 25/MP/12/2012 pn. „Rozwój zaplecza sportowego dla rozwoju turystyki poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
45. Podjęcie uchwały zmieniającej treść uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 26/MP/12/2012 pn. „Wędrówki i gawędy po góralsku z „ Ujkiem Staskiem” – atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
46. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
47. Zakończenie posiedzenia.

Otrzymują:
1. Członkowie Rady według listy
2. Prezes PLGD

Informacja o terminie i miejscu posiedzenia Rady zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 182

Zapytanie ofertowe nr 5/2023/P...
Opublikowano: 30 maja 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 29 maja 2023

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne...

Wyniki postępowania 3/2023/PLG...
Opublikowano: 29 maja 2023

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2023/PLGD: Część A 1. GB Firma Budowlan...

Konsultacje społeczne projektu...
Opublikowano: 22 maja 2023

Szanowni Państwo, Prezentujemy projekt LSR Podhalańskiej LGD na lata 2023-2029 do konsultacji społecznych. Będziemy wdzięczn...