logo
logo
logo
logo

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady PLGD w dniu 13.06.2013
Opublikowano: 3 czerwca 2013

Murzasichle, 03 czerwca 2013 roku

 

Zawiadomienie

Na podstawie § 14 Regulaminu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zawiadamiam, że w dniu 13.06.2013 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Murzasichlu  przy ul. Sądelskiej 55 odbędzie się Posiedzenie Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, podczas którego rozpatrywane będą wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów zakończonych w dniu 22 sierpnia 2012 roku.

Porządek Posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenie, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku obrad
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady PLGD
4. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 1/IV/RM/12/2012 „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń piekarniczych oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia” w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 2/IV/RM/12/2012 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji stolarki oraz utworzenie nowych miejsc pracy” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 3/IV/RM/12/2012 pn. „Operacja polega na budowie myjni bezdotykowej 3- stanowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową dwóch wyjazdów i placu manewrowego”  złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 4/IV/RM/12/2012 pn. Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego wzbogacenie oferty turystycznej regionu oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup maszyn” złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 5/IV/RM/12/2012 pn. „Wyposażenie budynku pensjonatowego w Poroninie”  złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 6/IV/RM/12/2012 pn. „Rozbudowa ośrodka rekreacyjno- turystyczno- gastronomicznego bar „Borowik””  złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 7/IV/RM/12/2012 pn. „Uruchomienie portalu internetowego wrotapodhala.pl promującego walory i produkty turystyczne Podhala”   złożonego w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 1/IV/RD/12/2012 pn. „Uruchomienie agroturystyki – modernizacja budynku oraz budowa domku” złożonego w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 2/IV/RD/12/2012 pn. „Wyposażenie pokoi przeznaczonych do wynajęcia oraz wyposażenie aneksu kuchennego, kuchni, placu zabaw i miejsca wypoczynku w ogrodzie” złożonego w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 1/IV/OW/2012/PLGD pn. „Rozbudowa zimowej infrastruktury sportowej – budowa trybun przy lodowisku w Czarnym Dunajcu” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 2/IV/OW/2012/PLGD pn. „Świetlica wiejska –nowa jakość większa funkcjonalność” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 3/IV/OW/2012/PLGD pn. „Zagospodarowanie centrum wsi w postaci uporządkowania otoczenia oraz kultywowanie tradycji lokalnej poprzez zakup organów do kaplicy” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 4/IV/OW/2012/PLGD pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Suche –integracja przez pielęgnowanie tradycji i kultury mieszkańców” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 5/IV/OW/2012/PLGD pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bustryk dla aktywnego społeczeństwa” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 6/IV/OW/2012/PLGD pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, plac zabaw, placów przy ZSPiG nr 2 w Biały Dunajcu” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 7/IV/OW/2012/PLGD pn. „Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kościelisko” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 8/IV/0W/2012/PLGD pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy zespole szkół w Witowie” złożonego w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 1/MP/12/2012 pn „Między Orawą a Podhalem w krainie mszarów i borów- publikacja” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 2/MP/12/2012 pn.  „Organizacja zawodów w sportach plażowych – Grand Prix Podhala w piłce siatkowej oraz Grand Prix Podhala w plażowej piłce nożnej”  złożonego w ramach działania: Małe projekty.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 3/MP/12/2012 pn.  „Budowa i wyposażenie zimowego kortu tenisowego”  złożonego w ramach działania: Małe projekty.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 4/MP/12/2012 pn.  „Aktywny i radosny wypoczynek – podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej obiektu udostępniającego miejsca noclegowe poprzez zakup urządzeń rekreacyjnych”  złożonego w ramach działania: Małe projekty.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 5/MP/12/2012 pn.  „Aktywny wypoczynek na Podhalu- rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Kościelisku”  złożonego w ramach działania: Małe projekty.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 6/MP/12/2012 pn.  „Aktywnie, wesoło i zdrowo- stworzenie warunków do aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku w „Liliowym Dworze” poprzez zakup wyposażenia dla aktywnego spędzania czasu wolnego przez turystów oraz wspomagającego zarządzanie ośrodkiem”  złożonego w ramach działania: Małe projekty.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 7/MP/12/2012 pn.  „Wypoczynek w Kościelisku – zakup wyposażenia do obiektu świadczącego usługi turystyczne w Kościelisku” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 8/MP/12/2012 pn.  „Szkolenie sportowe roczników od 1999 do 2001 roku” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 9/MP/12/2012 pn.  „Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez organizację I i II ogólno podhalańskich wyborów  „Najśwarniejszej Górolecki” oraz warsztatów wełniarskich w Białym Dunajcu” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 10/MP/12/2012 pn.  „Warsztaty regionalne- zwody, którym nie damy wyginąć” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 11/MP/12/2012 pn.  „Opracowanie i wydanie mapy turystycznej regionu objętego działaniem PLGD oraz najbliższych okolic” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 12/MP/12/2012 pn.  „Organizacja zawodów w biegach narciarskich z okazji 167 Rocznicy Powstania Chochołowskiego” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
33. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 13/MP/12/2012 pn.  „Przeprowadzenie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy dla obszaru PLGD” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
34. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 14/MP/12/2012 pn.  „Zachowanie zabytków kultury materialnej w Gliczarowie Górnym poprzez renowację XIX wiecznej kapliczki autorstwa Wojciecha Kułacha” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
35. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 15/MP/12/2012 pn.  „Zachowanie zabytków kultury materialnej wsi Gliczarów Dolny poprzez renowację XIX wiecznej kapliczki autorstwa Wojciecha Kułacha” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
36. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 16/MP/12/2012 pn.  „Odnowa i konserwacja zabytkowej kapliczki w Bańskiej Niżnej Hodówce” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
37. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 17/MP/12/2012 pn.  „Wydanie książki pt.” Genealogia rodów Kościeliska” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
38. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 18/MP/12/2012 pn.  „Wykorzystanie energii odnawialnej z fotoogniw w turystycznych obiektach noclegowych w Bańskiej Niżnej” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
39. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 19/MP/12/2012 pn.  „Promocja aktywnego i zdrowego trybu życia poprzez organizację turnieju piłki ręcznej” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
40. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 20/MP/12/2012 pn.  „Zagospodarowanie centrum wsi Bór poprzez modernizację prac na miejsce spotkań i wypoczynku oraz placu zabaw dla dzieci, mieszkańców i turystów” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
41. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 21/MP/12/2012 pn. „Trasy narciarstwa biegowego w Kościelisku- stworzenie warunków do rozwoju turystyki, aktywnego spędzania czasu wolnego” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
42. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 22/MP/12/2012 pn. „Kultywowanie tradycji i gwary ludowej oraz utrwalenie jej na nośnikach elektronicznych poprzez opracowanie i aranżację jasełek bożonarodzeniowych oraz śpiewu i muzyki charakterystycznej dla wsi w postaci płyty CD pt.” Borzańskie śpiewanie” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
43. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 23/MP/12/2012 pn. „Biegi narciarskie w Gminie Kościelisko- kultywowanie tradycji narciarskich w Gminie Kościelisko” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
44. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 24/MP/12/2012 pn. „Zachowanie zabytków kultury materialnej wsi Bór poprzez renowację XIX wiecznej kapliczki przydrożnej oraz wyeksponowaniu obiektów kultury materialnej, elementów architektonicznych poprzez przeprowadzenie badań naukowych sporządzenie dokumentacji  kartograficznej” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
45. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji  nr 25/MP/12/2012 pn. „Rozwój zaplecza sportowego dla rozwoju turystyki poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
46. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania/nie wybrania do finansowania operacji nr 26/MP/12/2012 pn. „Wędrówki i gawędy po góralsku z „ Ujkiem Staskiem” – atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego” złożonego w ramach działania: Małe projekty.
47. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
48. Zakończenie posiedzenia.

Otrzymują:
1. Członkowie Rady według listy
2. Prezes PLGD

Informacja o terminie i miejscu posiedzenia Rady zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 36

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...