ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 7 listopada 2013 r. dotyczące organizacji seminarium.

Stowarzyszenie Podhalańska Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją projektu „Przy małopolskim stole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach działania 8.2 MRPO 2007-2013 przez Stowarzyszenie Collegium Iuvenum prosi o wycenę organizacji seminarium jak w specyfikacji poniżej:

Pobierz specyfikacje