Zapytanie ofertowe – gadżety

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Podhalańska Lokalna Grupa Działania zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych z wymaganymi logotypami i danymi kontaktowymi LGD:

1.      kalendarz trójdzielny 200 szt;

2.      kaperta na kalendarz trójdzielny 100 szt;

3.      roll up 100 x 200 cm, kaseta aluminiowa


Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim,

Oferta musi zawierać:

1) Pełną nazwę wykonawcy,
2) Adres lub siedzibę, numer telefonu oraz numer NIP,

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 31/12/2012 r. do godziny 15.00

Oferty można składać:

 

Mailem na adres: info@podhalanska.pl  lub  osobiście w Biurze zamawiającego, lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.