Zapytanie ofertowe

UWAGA – termin składania ofert na poniższe zapytanie został wydłużony do poniedziałku tj. 22.08.2016 r.

W imieniu Małopolskiej Sieci LGD,

zapraszamy Państwa do złożenia ofert na usługę w zakresie udostępnienia systemu informatycznego – internetowego mobilnego, przeznaczonego na ogłaszanie konkursów i realizację zadań związanych z przyjmowaniem wniosków na realizację operacji w ramach naboru wniosków, z ich oceną, sprawozdawczością, monitoringiem zgodnie z przyjętymi procedurami oceny i wyboru operacji takimi jak:

Procedurą oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

Procedurą oceny i wyboru operacji własnych LGD

Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Szczegóły odnośnie przedmiotu zamówienia i sposobu wyboru wykonawcy zamieszczono w załączniku.

 

Zapytanie OFERTOWE MSLGD -NOWE (1)

loga MS_LGD