Zaproszenie na warsztaty aktywizujące w Czarnym Dunajcu