Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 29.10.2018

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w  dniu 29-10-2018 r. o godzinie 16:30 (I termin, II termin godz 17:00) w biurze Podhalańskiej LGD w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II 310;

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania;
  3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
  4. Wybór Komisji uchwał i wniosków;
  5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków;
  6. Omówienie zmian w LSR w zakresie realizacji krajowego projektu współpracy oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
  7. Wolne wnioski i zapytania;
  8. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

LSR poddana do konsultacji została na stronie:  http://podhalanska.pl/?p=3646